Domů » Vranovská přehrada » Historie a současnost

Historie a současnost

Stavba vranovské přehrady

Záměr výstavby Vranovské přehrady

Vranovská přehrada - výstavba a současnost

Výstavba a současnost – Vranovská přehrada

Již v roce 1912 začal vznikat projekt stavby přehrady na Dyji. Důvodů bylo více : využití vodní energie pro výrobu elektřiny, protipovodňová ochrana a možnost rekreace. 
Plánovaná přehrada tak definitivně ukončila původní záměr na zatraktivnění Podyjí (nazývané též jako „Moravské Švýcarsko“) výstavbou Podyjské dráhy (Thayatal-Bahn).
Původně mělo být na Dyji více menších přehrad (u Bítova, ve Vranově nad Dyjí a v oblasti současného NP Podyjí). Především kvůli úspoře peněz nakonec zvítězila varianta stavby pouze 1 větší přehrady s hrází ve Vranově nad Dyjí. Daní za tento plán bylo zatopení původní obce Bítov (viz. video ČT – Zatopené osudy).

Vlastní stavba Vranovské přehrady

Nedostatek peněz a válečné události odsunuly stavbu přehrady až do doby po vzniku Československa, kdy konečné rozhodnutí o stavbě udělala až vláda ČSR v roce 1929. Stavbou Vranovské přehrady byly pověřeny tři firmy: Pittel und Brausewetter v Brně, společnost Lanna v Praze  a Českomoravská stavební společnost v Praze.
Doba výstavby Vranovské přehrady se uvádí mezi lety 1931 až 1934. Rychlost výstavby přehrady byla na svou dobu ojedinělá a nemá obdobu ani v současnosti. Dílo bylo dokončeno za 3,5 roku a na podzim roku 1933 se začala Vranovská přehrada napouštět vodou. Stala se ve své době největším vodním dílem na území Československa.
Kromě hráze byl vystavěna vodní elektrárna, 2 mosty a zcela nová obec Bítov (místo zatopeného “starého” Bítova).

Vranovská přehrada - rekonstrukce mostu hráze (2018)
Rekonstrukce hráze

Současnost Vranovské přehrady

V současnosti jsou původní funkce Vranovské přehrady (ochrana před povodněmi, výroba elektřiny a rekreace) doplněny ještě o zásobování pitnou vodou.
Od doby zprovoznění Vranovské přehrady (r.1934) slouží toto vodní dílo bez větších problémů a závad. Přehradní hráz prošla několika opravami, z nichž patrně největší byla rekonstrukce mostní části hráze v letech 2016-2019.
Návštěvnicky patří Vranovská přehrada k nejoblíbenějším lokalitám rekreace v ČR. Oceňována je především teplá a kvalitní voda ke koupání, stabilní počasí, příjemné pláže a vybavená rekreační místa u přehrady. V okolí přehrady je množství turistických atraktivit, výhodou je i blízkost NP Podyjí a Rakouska.

Vranovská přehrada - po rekonstrukci mostu hráze (2019)
Po rekonstrukci hráze